fbpx

Husk! Der er døgnservice i HELE din lejeperiode hos Party Point

Privatslivspolitik

GDPR

Generelt

Partypoint beskæftiger sig med udlejning, salg og vedligehold af maskiner og andet produktionsmateriale til brug ved private og offentlige arrangementer.

Herunder følger vores persondatapolitik/privacy policy, som du kan læse, hvis du gerne vil vide mere om hvorfor og hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Indsamling af persondata:
Partypoint indsamler og opbevarer alene data der er relevante for Partypoints daglige drift samt data relevante for vedligeholdelse af aktive kundeforhold. Partypoint har en politik om ikke at registrere unødige sensitive personfølsomme data. Hos Partypoint opbevarer og behandler vi således alene personoplysninger om dig, for at servicere dig bedst muligt.

Besøg på hjemmeside:
Når du besøger en af Partypoint’s hjemmesider kan det ske vi indsamler oplysninger, der sendes fra dit terminaludstyr. Dette kan være oplysninger om din enheds ID, IP-adresse, enhedstype, browsertype, længden af besøget, geografisk placering, præferencer og oplysninger vedrørende din brug af hjemmesiden. Disse personoplysninger indsamles også via cookies, tracking URL ́s og beacons.

Indsamling af data fra hjemmesiden foretages alene for at give dig en god brugeroplevelse.

Når du køber/lejer og eller forespørg på ydelser fra Partypoint:
Når du handler på vores site eller kontakter Partypoint med forespørgsel pr. e-mail og eller telefon, vil det ofte være nødvendigt at indsamle en række data på dig. Hvilke oplysninger vi indsamler og behandler vil i den konkrete situation variere. Vi indsamler typisk dine stamoplysninger, så som navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, finansielle informationer samt øvrige informationer der er nødvendige for at Partypoint kan levere den aftalte ydelse til dig.

Derudover registrerer vi dine oplysninger med det formål at overholde lovkrav, varetage eventuelle fremtidige reklamationer eller produktansvarssager samt statistisk analyse.

Overførsel af persondata til tredjepart:
Partypoint vil aldrig sælge eller overdrage dine personoplysninger til en tredjepart uden dit samtykke eller hvis det ikke er nødvendigt for at fuldføre levering af ydelser (f.eks. levering og afhentning af lejet udstyr eller anden lignende ydelse) eller nødvendigt for at sikre overholdelse af gældende lovgivning eller afregning af de af Partypoint leverede ydelser.

Partypoint videregiver således i nogle tilfælde nødvendige personoplysninger til partnere i forbindelse med levering af ydelser. Ydermere stiller vi dele af dine personoplysninger til rådighed for vores udvalgte og betroede partnere, der behandler markedsføring, økonomi og betaling/afregning af ydelser.

Det er Partypoints ansvar at sikre, at dine oplysninger ikke bliver misbrugt. Derfor stiller vi høje krav til vores partnere, når dine personoplysninger bliver brugt uden for Partypoint. Vi sikrer derfor altid, at vores partnere garanterer, at dine personoplysninger er beskyttet. De oplysninger, som du måtte give direkte til vores partnere, er vores partnere dataansvarlige for.

Partypoint samarbejder med to eksterne databehandlere uden for EU. Det drejer sig om Google Analytics v/Google LLC. og Facebook Inc., som begge er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU- U.S. Privacy Shield, jfr. EU Persondataforordningens art. 45.

Opbevaring af dine persondata:
Hos Partypoint opbevarer vi dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt og tilladt ifølge den til enhver tid gældende lovgivning om behandling af personoplysninger. Vi opbevarer og anvender desuden dine oplysninger, når det er nødvendigt for at overholde juridiske forpligtelser eller dokumentere aftale/r indgået mellem dig og Partypoint.

Partypoint er forpligtet til at beskytte dine personoplysninger. Vi benytter tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre dine personoplysninger mod uautoriseret adgang, tab, destruktion og mod offentliggørelse af dine personoplysninger fra enhver enkeltperson eller organisation, eller at de i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. For at sikre tryghed og beskyttelse for dig er det kun et begrænset antal personer med et sagligt behov, der har adgang til dine personoplysninger. Vores sikkerhedsprocedure bliver løbende revideret i takt med den nyeste teknologiske udvikling og trusselsbilledet. Vores medarbejdere og samarbejdspartnere skal følge interne procedurer omkring håndtering af persondata, der indeholder instrukser og foranstaltninger som skal tjene til at beskytte dine personoplysninger effektivt. Partypoint tager forholdsregler for at sikre, at vores site ikke indeholder virus eller andet, der relaterer sig dertil. Dog kan vi aldrig garantere en fuldkommen sikkerhed ved dataoverførsler. Det betyder, at der kan være risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til vores oplysninger. Skulle Partypoint blive opmærksom på at uberettigede kan have skaffet sig adgang til dine oplysninger via Partypoints systemer, vil vi give dig besked uden unødig forsinkelse, og straks påbegynde afhjælpning af situationen.

Dine rettigheder:
I forbindelse med køb gemmes identitets- og transaktionsoplysninger i henhold til den enhver tidgældende lovgivning.

Som kunde hos Partypoint kan du til en hver tid få indsigt i, hvilke oplysninger vi opbevarer om dig, og hvad vi anvender dem til. Du kan lige ledes få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder

Hvis dine oplysninger er forkerte, ufuldstændige eller irrelevante, har du ret til at få dem berigtiget eller slettet.

Dit samtykke er frivilligt. Fortryder du, har du mulighed for nemt at trække dit samtykke tilbage.

Hvis du ønsker, at vi skal berigtige eller slette personoplysninger, som vi har registreret om dig, hvis du ikke ønsker at modtage yderligere henvendelser fra os eller hvis du har spørgsmål til ovenstående betingelser, bedes du venligt kontakte os på: info@partypoint.dk

Klagegang:
Du har mulighed for at klage over Partypoint behandling af dine personoplysninger. Klagen skal indgives til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K
Tel.: + 45 3319 3200
Fax + 45 3319 3218
e-mail: dt@datatilsynet.dk
Website: http://www.datatilsynet.dk

  • Skriv til os

    Du er altid velkommen til at kontakte os ved at udfylde nedenstående formular.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Døgnservice i hele perioden

Vores service